Søges hjælp til indretning af storrumskontor?

Driller indretningen af storrumskontoret?

Det gør den desværre ofte. Og det er både ærgerligt for de mange medarbejdere, der sidder i storrumskontorer, og for deres arbejdsgivere. For når et storrumskontor ikke fungerer, går det hurtigt udover arbejdsmiljøet og kan også ses på sygefraværet. Derfor er det et vigtigt område at have fokus på.

Måske oplever du også problemer med storrumskontoret i dag. Eller måske skal I have et storrumskontor for første gang, og du vil forebygge, så I undgår de problemer, mange andre har.

Mange ledere og virksomhedsejere er glade for de helt store kontorer, fordi lokalerne er fleksible og kan rumme mange medarbejdere på en gang. Umiddelbart er det også lettere og meget billigere at indrette et stort kontor med 20 arbejdspladser end at indrette 20 enkeltkontorer, fordi ingen forventer de samme individuelle hensyn i et åbent kontorlandskab. Men storrumskontoret stiller også andre krav. Især til de allervigtigste behov i forhold til arbejdsmiljøet. Særligt lydniveauet giver ofte problemer, ligesom det tit er en stor udfordring at skabe et godt arbejdsmiljø, når flertallet af medarbejderne ikke får nok naturligt dagslys på deres arbejdsstation. Derfor er det ekstra vigtigt at have den rette kontorbelysning på et stort kontor.

Storrumskontorer udfordrer arbejdsmiljøet

Både fysisk og psykisk.

Det sociale – kollegerne imellem – påvirkes hurtigt på storrumskontorer:

 • For at kompensere for støjen, føler mange medarbejdere sig forpligtet til at dæmpe sig og bliver unødigt stille, hvorfor de mister noget af den kontakt, de kunne have haft med deres kolleger. Samtidig døjer mange med den konstante summen, eller at der alligevel er larm.
 • De færreste storrumskontorerne indrettet, så medarbejderne sidder i mindre grupper med deres nærmeste kolleger. Derfor kan mange ikke mærke et tilhørsforhold. Hverken til lokalet eller til kollegerne.
 • Nogle faggrupper fylder automatisk meget. Og særligt i et storrumskontor virker de meget dominerende overfor de mere stille faggrupper.

De problemer kan imidlertid ofte løses med professionel indretning af kontoret, så I kan få nogle af de fordele, storrumskontoret kan give:

Har medarbejderne en fast og tryg kontorplads med det rette lys – sammen med de nærmeste kolleger – kan det styrke samarbejdet på tværs af de forskellige afdelinger, at medarbejderne ser hinanden, mens de arbejder.

Med storrumskontorer kan I justere indretningen, hvis der bliver behov for det, fordi I ikke er bundet af faste vægge. Skillevægge kan give mange af de samme fordele som faste vægge. Forskellen er, at det er dig og mig, der bestemmer, hvor de skal stå, og hvor høje de skal være.

Men der er mange fælder.

Dem kender ImPlacment, da vi har arbejdet med indretning af virksomheder siden 2008 og især har arbejdet meget med kontorindretning . Så hvis du hyrer ImPlacment ind til at hjælpe med indretning af jeres storrumskontor, sørger vi for, at du aldrig opdager de fælder.

Hvis du overvejer, om ImPlacemenet er den rette til at hjælpe med indretningen, er du meget velkommen til at ringe på 23 34 69 78 eller sende en mail med dine spørgsmål . ImPlacement giver altid 30 minutter gratis telefonrådgivning til nye kunder. Når vi har hørt om kontoret, kommer vi med vores bud på, hvordan vi løser opgaven.

Typisk vil forløbet foregå sådan her:

 1. Du kontakter ImPlacement og fortæller om dit problem – eller det problem, du vil forebygge.
 2. Er ImPlacement den rette til at hjælpe dig, aftaler vi, at den af vores rådgiver der passe bedst til jeres opgave, kommer fordi og gennemgår kontoret med dig i løbet af en til to uger. Du får en pris på min rådgivning allerede i telefonen.
 3. Før besøget må du gerne overveje dit konkrete behov. Eksempelvis:
  1. Hvor mange medarbejdere og hvilke forskellige faggrupper skal arbejde på storrumskontoret?
  2. Hvilke opgaver skal de kunne løse i lokalet?
  3. Hvilke møbler vil du gerne beholde, og hvilke overvejer du at skifte ud?
  4. Hvis du kontakter mig angående et eksisterende storrumskontor, hvilke problemer er så de vigtigste at få løst?
 4. Når vores rådgiver kommer ud til dig, gennemgår vi lokalet sammen, og han kommer med vores anbefalinger. Du kan enten tage noter selv, eller vi kan sende dig en designmanual bagefter mod ekstrabetaling. I designmanualen vil vi sammenfatte mine anbefalinger og komme med konkrete bud på de nye møbler og lamper, som vi foreslår, at I køber. Du kan vente med at tage stilling til, om vi skal skrive manualen for dig, til vi mødes.
 5. Ønsker du selv at foretage ændringerne på baggrund af vores rådgivning – eventuelt sammen med dine faste folk – siger vi farvel og tak for denne gang efter besøget. Får du efterfølgende brug for yderligere assistance i forbindelse med indretningen, ringer du bare igen. Så laver vi en ny aftale.
 6. Skal ImPlacements fag team stå for indretningen af storrumskontoret, laver vi en designmanual til dig. Her kommer vi med helt konkrete forslag til nye kontormøbler, hvis I får brug for at skifte kontorstole, skrivebord, lamper eller andet. Vi gennemgår designmanualen grundigt på et møde hos dig, og kan justerer den på baggrund af dine ønsker. På mødet drøfter vi også, hvilke opgaver du, dine medarbejdere eller faste håndværkere skal løse, og hvilke ImPlacement skal løse – eventuelt sammen med vores  egne faste håndværkere og flyttemænd.
  Før vi slutter mødet, tager vi kalenderen frem og bliver enige om, hvornår de forskellige opgaver skal løses.
 7. Du får en arbejdsplan tilsendt, så du kan se konkret, hvad der kommer til at ske hvornår.

Hør mere om indretning af storrumskontor

Du er meget velkommen til at sende mig en mail med dine spørgsmål  eller ringe til mig på 23 34 69 78. Jeg giver altid 30 minutters gratis telefonrådgivning til nye kunder. Når jeg har hørt om dit behov, kan jeg komme med et konkret forslag til, hvordan vi kommer i gang med opgaven og give en pris på det første rådgivningsmøde. Efter rådgivningsmødet kan du få en pris på, hvad det vil koste at få mig til at løse hele opgaven.

Problemer med støj på storrumskontoret?

Støjgener er et af de allerstørste problemer på storrumskontorer. Problemerne kan ofte løses med professionel støjdæmpning af rummet. Der er flere muligheder:

 • Lyddæmpende plader på væggen
 • Lyddæmpende billeder
 • Særlige leveregler tilpasset storrumskontorer. Eksempelvis at alle spiser, holder møder og fører længere telefonsamtaler i andre lokaler
 • Det kan også være en løsning at bruge ørepropper eller høretelefoner i afgrænsede perioder. Men vær opmærksom her. For hvis medarbejdere bruger ørepropper det meste af arbejdsdagen, er det klart et udtryk for, at der er problemer med arbejdsmiljøet, og I har brug for ekstra støjdæmning på kontoret