Forretnings-, betalings- og handelsbetingelser

Implacement handler kun med erhverv og offentlige institutioner.

Kundens forpligtelser
Du skal svare på spørgsmål og give adgang til de lokaler, der skal indrettes, i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre opgaven.

Vores forpligtelser
Vi leverer de ydelser, der er specificeret i kontrakten.

Tilbudsgivning
Tilbud er som udgangspunkt gældende for 30 dage med mindre andet aftales.

Ændring af aftalen
Såfremt der sker ændringer i projektet/opgaven eller projektets/opgavens omfang, der ligger udover, hvad der kan anses som aftalt i kontrakten, er vi berettiget til at kræve særskilt betaling for ekstra arbejde. Dette faktureres efter antal udførte arbejdstime. Hvis dette bliver relevant, drøftes det selvfølgelig med dig, før udvidede aktiviteter sættes i gang.

Betalingsvilkår 
Designemanual, rådgivning, foredrag og timebetaling sker med faktura sendt pr mail, via virk eller gennem e-conomic, efter aflevering.
Det er dit eget ansvar at sikre, at fakturamailen ikke ender i spamfilteret og bliver betalt rettidigt.
Betalingsfristen er netto 8 dage på alle fakturaer.
Overskrides betalingsfristen fremsendes betalingspåmindelse efter 3 dage.

Rykkergebyret er 100 DKK for 1. og 2. rykker, med en betalingsfrist på 8 dage.

Efter 2. rykker overgår fordringen til inkasso. Alle gebyrer, renter mv. som vil komme på i forbindelse med overdragelsen til inkassobureauet

Priser
Alle priser er eksklusive moms. Der udarbejdes altid et detaljeret tilbud, hvor du kan se præcis, hvad der er med i prisen.

Ved indkøb af varer betales 60% af totalbeløbet ved bestillingstidspunktet, og de resterende 40 % af totalbeløbet betales umiddelbart før levering og eventuel installation.

Ophavsret 
Du har fuld brugsret til designmanualen. Det betyder, at du frit kan bruge de ideer, der står i designmanualen, efter samarbejdet er ophørt.

Efter aftale kan Implacement tage billeder og bruge opgaven på vores hjemmeside, og som fortælling på SoMe mm.

Forsikring
Vi har lovpligtig erhvervsforsikring.

Opsigelse
Såfremt du ønsker at afbryde samarbejdet, skal dette meddeles skriftligt. Vi er herefter berettiget til at fremsende faktura for alt udført arbejde. Der bliver altid opkrævet 50 % af prisen ved aflysning, så frem tilbuddet er accepteret og igangsat.