Institutioner

Hvad kan lyset i forhold til læring?

Lys der støtter indlærringen Hvor bliver det spændende at følge erhvervs-ph.d. stipendiat Imke Wies van Mil og bæredygtighedsingeniør Anne Iversen fra Henning Larsen Architects, når de undersøger om bevidst brug af lyset, kan forbedre elevernes…

Læs mere

Branding støtter medarbejdernes arbejdsglæde

Synlig branding giver en fælles ejerskabs følges hos medarbejderne, som er med til at forebygge stress. Hvor bevidst er jeres virksomhed omkring jeres branding i forhold til omgivelserne? Branding – hvilke værdier vil din virksomhed…

Læs mere

Vuggestue, arbejdsglæde, trivsel og mere plads

Vuggestuen Kornbakken ønskede, at deres gangområde blev en integreret del af deres stuer. På den måde ville de få flere kvadratmeter at være på, og samtidig ville deres gangområde bliver mere hyggeligt og imødekommende. Vuggestuen…

Læs mere

Hvordan skal vores institutioner se ud?

Målet må være at skabe innovative og visionære læringsmiljøer med fleksible rammer for både den nutidige og den fremtidige pædagogik og undervisning. Indretning, farver og lys skal være med til at styrke fællesskabet og samtidigt…

Læs mere

Belysnings i børnehave- og skoleklassen

Belysningskrav baseret på stadier i barnets synsudvikling By og Byg Resultater 031, Statens Byggeforskningsinstitut 2004. Børn i 0-7-års alderen God farve- og kontrastgengivelse. Varierende lysmiljøer i børnehave- og skoleklasser for træning af konstanstænkning. Børn på dette…

Læs mere

Lys støtter indlæringen

Lyssætning der stimulerer børn og deres lærere og pædagoger, må være vores målsætning. Den pædagogiske udvikling sætter store krav til læringsmiljøet, – og dermed til vores måde at tænke indretning og belysning på. Vi kan ikke…

Læs mere

Hvor dårligt lys vil vi være med til?

Skal vi snart have en debat om kvaliteten af vores lys? Hvor dårligt lys vil vi være med til? Sparepærer, dårlige LEDpærer og ensartet lyssætning, har stor konsekvens for vores visuelle oplevelse af vores indendørs rum.…

Læs mere

Vi skal til, at genindrette vores skoler.

Med den nye skolereformen skal elever og lærere se frem til en længere skoledag, med øget fysisk aktivitet. 45 minutter fysisk aktivitet hver dag. Det betyder, at skolernes faciliteter skal indrettes, så de i højere…

Læs mere

Indretning af de fysiske rammer påvirker børns trivsel

Inddrag børnene i indretningen af institutionens læringsmiljø, så de for ejerskab af deres institution. Omgivelserne påvirker barnet, og barnet påvirker omgivelserne. Man sige, at børnemiljøet skabes af den gensidige påvirkning, som finder sted mellem børnene…

Læs mere

Lyskæde giver ny energi

Om foråret når dagene bliver både lysere og længere for vi lyst til forandring, trang til at lave om og friske vores hjem lidt op. Vi køber blomster både ude og inde. Nye puder, vi…

Læs mere

Inklusion hitter i Tyskland

Den danske debatten omkring inklusion handler meget om pædagogik og økonomi, men hvad med rum og indretning? Kan vores traditionelle små afgrænsede lokaler med ensartet belysning, støtte inklusionen og give de individuelle løsninger, til ro og…

Læs mere

Varieret og fleksibelt institutionslys

Vi ved at børns udvikler, deres syns-, bevægelses- og balanceevner i institutions årene. Et godt lysmiljø skal helst understøtter udviklingen. Det ideelle lys er ujævnt og varieret. Vores synes vigtigste kilde er jo netop, forskellen…

Læs mere

Vores børn skal have godt lys.

Vores børn opholder sig hver dag mange timer i deres daginstitution eller på deres skole. Kvaliteten af lyset påvirker ikke blot hvad de ser, hvordan de se, men i stor grad hvilken atmosfære der er…

Læs mere